תרומה לקהילה

קבוצת אינגימה פעילה ומעורבת חברתית וקהילתית לאורך כל שנות פעילותה בישראל.

החברה תורמת בצורות שונות למספר ארגונים שונים בארץ ובחו"ל. צוות מטה החברה מעורב בפעילות החברתית מול הארגונים בהם אנו פעילים.

כחלק מהמעורבות הקהילתית וחברתית אינגימה ישראל, מלווה בשנים האחרונות יחידה במשמר הגבול, תרומה קבועה כל שנה למחלקת האונקולוגיה בבית החולים רבין(בלינסון) ובית השאנטי בת"א.

אנו רואים בפעילות זו חלק מתרבות הארגון להמשיך ולפעול למען מטרות ציבוריות ולרווחת הקהילה בתחומים אילו.